ကန္ပက္လက္မူလတန္းေက်ာင္း

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ(၂) ရပ္ကြက္ ၊(၁၀) မိုင္ကုန္းအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းခြဲအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္းအခမ္းအနားကို (၁၈.၆.၂၀၁၃) ရက္ေန႕ကက်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးဦးစီးဌာနသို႕လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း ၊ ပညာေရးႏွင့္လူမွဳေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဘေမာင္တို႕တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားကိုေန႔လည္ ၂နာရီတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဧည္႕သည္မ်ားအား ခ်င္းရိုးရာအေဆာင္အေယာင္မ်ားအပ္ႏွင္းေပးျခင္း၊ (၁၀) မိုင္ကုန္း အမကခြဲမွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ား၏ ရိုးရာအကမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားရိုးရာအဖြဲ မ်ား၏ အကမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖင့္စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေန႔လည္ ၂နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္တြင္ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဟုန္းငိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရးႏွင့္ လူမွဳေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဘေမာင္ ႏွင့္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သီဟတို႕မွေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႕ေနာက္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အတြင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းနာယကဦးေက်ာ္သီဟမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားကို ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠဌဦးေက်ာ္သီဟမွ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းရွိက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ေက်ာင္းဝတ္စံုႏွင့္ ေက်ာပိုးအိတ္မ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားကိုေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ထံေပးအပ္လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္ (၁၀)မိုင္ကုန္းမွေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူတစ္ဦး မွေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးသည့္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႕တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေပးသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္အဖြဲ႕အားေက်းဇူးတင္ စကားျပန္လည္ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္႕ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မွာအလ်ား ေပ၈၀၊ အနံေပ၃၀ ရွိတစ္ထပ္အုတ္ညွပ္စာသင္ေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အတြက္လိုအပ္သည့္ ဆက္စပ္အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည့္ သန္႕စင္ခန္း ႏွင့္ေရကန္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္သည္ နတ္မေတာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္နယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ထက္ရႊီေက်းရြာမွေျပာင္းေရြ႕လာသည့္ ရပ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္တြင္းေနေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းခြဲ တစ္ေက်ာင္း

သာရွိကာမူလ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ႏွင့္လံုေလာက္မွဳမရွိသည့္ အတြက္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွက်ပ္သိန္း (၅၀၀) အကုန္အက်ခံကာ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ျဖင့္ နတ္မေတာင္အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္နယ္နိမိတ္အတြင္းမွ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕မ(၂)ရပ္ ကြက္ေန ျပည္သူမ်ား အတြက္ ယခုကဲ့သို႔စာသင္ေဆာင္ကိုေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးရသည့္ ျခင္းျဖင့္ သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိသည့္ အတြက္ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအတြက္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အတူလိုအပ္သည္႕ကူညီမွဳမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွင့္ Aureum Palace Hotel တို႕ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ အေမ့အိမ္ (လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္) ပညာဒါနေက်ာင္း၏ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ
ေက်ာင္းရန္ပံုေငြအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း (30) လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

ဆက္သြယ္ရန္

သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?