အင္းေလးသစ္ေတာ စိုက္ခင္းဧက(၁၀၀)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အင္းေလးကန္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ ေခ်ာင္းမ်ားမွတဆင့္ ကန္အတြင္းသို႔ ႏုန္းက်ျခင္းေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ အင္းေလးကန္၀န္း က်င္ေတာင္ တန္းမ်ား ျပန္လည္စိမ္းလန္းလာၿပီး ေျမဆီလႊာပ်က္ဆီမႈထိမ္းသိမ္းေစရန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားခ်စ္ခင္ တန္ဖိုးထားတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေတာ္ရြာအနီးတြင္ အေထာက္အကူျပဳကြက္လပ္ျဖည့္ သစ္ေတာ စိုက္ခင္ဧက (၁၀၀)အားစိုက္ပ်ဳိးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သစ္ပင္မ်ားမွာ ခါေတာ္မွီ၊ ကၽြန္း၊ မယ္ဇလီ၊ ယူကလစ္၊ စိန္ပန္းႏွင့္ ငုစပ္တို႔ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀သစ္ေတာမ်ား ကဲ်ပါးစြာေပါက္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ လြယ္တန္႔ဆည္ ၀န္းက်င္ရိွ အင္းေလးကန္ ေရေ၀ေရလဲေတာင္ေၾကာေျမေနရာမ်ား တြင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိးေပးျခင္းျဖင့္ ေနာင္ရွင္သန္ႀကီးထြားလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေပၚယံေျမဆီလႊာ မိုးေရတိုက္စားျခင္းအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ အင္းေလးကန္အတြင္းသို႔ ႏုန္းေျမမ်ားပို႔ခ်ျခင္းကိုပါ ထိန္းသိမ္းဟန္႔တားေပးရာေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံစိုက္ပ်ဳိးမည့္ ဧက (၁၀၀) မွာေရေ၀ေရလဲ စိုက္ခင္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ျမသိန္းတန္ရြာအေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရိွပါသည္။ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအကုန္က်ခံ၍ အင္းေလးကန္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ သစ္ေတာဦးစီဌာန၏ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈကိုရယူကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားပါ၀င္ကူညီေစျခင္းျဖင့္ အရိပ္ရႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားေအာင္ျမင္ျဖစ္ ထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွပါသည္။

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

ဆက္သြယ္ရန္

သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?